عضو هیئت مدیره

moza

ایرج مزینی 

(عضو هیئت مدیره)

کارشناس عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سوابق کاری و اجرایی:

کارشناس دفتر فنی واحد ساختمانی اوین آتی ساز( ۱۳۷۰ – ۱۳۷۰)

ناظر شهرداری منطقه ۱۷ تهران- (۱۳۷۳ – ۱۳۷۳ )

مدیر پروژه های جمع آوری آبهای سطحی شهر تهران شر کت خاکریزآب ( ۱۳۸۲ – ۱۳۷۳ )

مدیر پروژه های جمع آوری آبهای سطحی شر کت ساختمانی او – یول ( ۱۳۸۳ – ۱۳۸۲ )

مدیر پروژه های جمع آوری آبهای سطحی شهر تهران شر کت خاکریزآب ( ۱۳۸۴ – ۱۳۸۳ )

سرپرست دست گاه نظارت مهندسین مشاور پارس اسلوب (۱۳۸۵ – ۱۳۸۴ )

مهندسین مشاور طرح و سازه کاسپین (۱۳۸۵ -تاکنون)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *