نایب رئیس هیئت مدیره

moj

محمد رضا مجتهدی صفاری

( نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر بخش مطالعات، رسیدگی فنی و کنترل پروژه)

کارشناس عمران از دانشگاه فنی بابل

سوابق کاری و اجرایی:

سرپرست کارگاه شرکت بتن دشت بابل( ۱۳۷۸ – ۱۳۷۷ )
نا ظر و کارشناس دفتر فنی مهندسین مشاورآمود (۱۳۷۹ – ۱۳۷۹ )
کارشناس دفتر فنی و اجرایی مهندسین مشاور برزه نگار(۱۳۸۰ – ۱۳۷۹ )
کارشناس بخش رسیدگی فنی و نظارت عالیه مهندسین مشاور سازیان ( ۱۳۸۵ – ۱۳۸۰)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *