خدمات

خدمات مهندسی آب و فاضلاب

اهم فعالیت‌های امور تاسیسات آب و فاضلاب در پروژه‌های مختلف به شرح ذیل می‌باشد:

  • طراحی و نظارت بر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب شهری و روستائی
  • جانمائی، طراحی و نظارت بر ساخت مخازن آب شهری و روستایی
  • طراحی و نظارت بر ساخت تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب شهری و روستائی
  • طراحی و نظارت بر احداث شبکه جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهری و روستائی
  • طراحی و نظارت بر ساخت ایستگاه‌های پمپاژ آب شهری و روستائی
  • طراحی و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه آب شرب و شبکه جمع‌آوری و دفع فاضلاب
  • طراحی و نظارت بر احداث شبکه جمع‌آوری آبهای سطحی

 

شبکه های فاضلاب و آب های سطحی شهری

انجام خدمات مهندسی از مرحله شناخت طرح‌ها تا مرحله بهره‌برداری و نگهداری در فعالیتهای مرتبط با

شبکه های فاضلاب و آبهای سطحی شهری

محدوده خدمات
شبکه‌های جمع‌آوری
خطوط انتقال فاضلاب
مقاوم سازی سامانه های فاضلاب در مقابل زلزله
شبکه‌های جمع‌آوری روانابهای سطحی
کنترل رواناب در منشاء و بکارگیری رویکرد نوین در استفاده از انواع Lid و BMPها درسطح شهربا هدف

ارتقاء کیفیت آبهای سطحی و منظر شهری

سیستمهای تله‌متری و پایش کمی و کیفی شبکه آبهای سطحی و فاضلاب

 

آبرسانی شهری ، صنعتی و فضای سبز شهری و خطوط انتقال آب

انجام خدمات مهندسی از مرحله شناخت طرح‌ها تا مرحله بهره‌برداری و نگهداری در حوزه های فعالیتهای مرتبط با آبرسانی شهری ، صنعتی

و فضای سبز شهری و خطوط انتقال آب

خدماتی نظیر انجام مطالعات شناخت، مفهومی، طراحی مقدماتی، طراحی تفصیلی و همچنین نظارت بر اجرا، نظارت بر بهره برداری و

نگهداری و خدمات مدیریت طرح و طرح و ساخت (EPC , EP , DB) پروژه‌ها، دامنه فعالیت های محدوده خدمات را در برمی‌گیرد.

محدوده خدمات
برداشت آب از منابع سطحی و زیرزمینی
خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب
تلمبه‌خانه‌ها و مخازن ذخیره زمینی و هوایی آب

 

خدمات نظارت عالیه

الف- خدمات برنامه ریزی ، تعیین روش اجرای کار ، کنترل پیشرفت کار

ب- خدمات مهندسی

ج- خدمات ارجاع کار

د- خدمات هماهنگی ، اجرایی ، تحویل موقت

ه – خدمات کنترل کیفیت

و- خدمات برآورد، کنترل پرداختها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها

ز-خدمات مربوط به دوره بهره برداری آزمایشی ( دوره تضمین ) و تحویل قطعی

 

خدمات نظارت کارگاهی

الف- خدمات برنامه ریزی ، تعیین روش اجرای کار ، کنترل پیشرفت کار

ب- خدمات مهندسی

ج- خدمات هماهنگی ، اجرایی ، تحویل موقت

د- خدمات کنترل کیفیت

ه – خدمات برآورد، کنترل پرداخت ها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها

و- خدمات مربوط به دوره و دستور العمل های بهره بردذاری و تحویل قطعی

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *