پروژه های انجام شده

ردیف موضوع قرارداد کارفرما
۱ نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی شبکه فاضلاب شهر تهران قرارداد اول شرکت فاضلاب تهران
۲ نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی شبکه فاضلاب شهر تهران قرارداد دوم شرکت فاضلاب تهران
۳ مطالعات مرحله دوم و خدمات مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی اتصالات اصلی تونل فاضلابرو شرقی تهران شرکت فاضلاب تهران
۴ مطالعات مرحله اول و دوم جمع آوری و هدایت آبهای سطحی- شهرداری منطقه ۱۳ تهران شهرداری منطقه ۱۳
۵ مطالعات مراحل اول و دوم ساماندهی کانالهای آبهای سطحی خیابان فدائیان اسلام سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
۶ مطالعات مراحل اول و دوم جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و پروفیله کردن خیابان خاوران سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
۷ مطالعات مراحل اول و دوم طرح جمع آوری آبهای سطحی-  شهر تاکستان شهرداری تاکستان
۸ انجام طراحی مفهومی پایه و تفصیلی جمع­آوری آبهای سطحی- منطقه ۱۳شهرداری تهران شهرداری منطقه ۱۳ تهران
۹ مشاور مادر در مطالعات جمع آوری آبهای سطحی پهنه شمال شرقی و شرق شهر تهران (محدوده شهرداری مناطق ۱،۳،۴،۷،۸،۱۳) معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران(شرکت خاکریز آب)
۱۰ خدمات مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی طرح جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابانهای آبکوه فرمانیه واقع در شهر تهران (محدوده شهرداری منطقه ۱) معاونت فنی و عمرانی شهرداری­ تهران(شرکت خاکریز آب)
۱۱ خدمات مهندسی مطالعات زهکشی آبهای زیرزمینی پروژه فاز ۱۹ شرکت پتروپارس ایران
۱۲ انجام طراحی مفهومی پایه و تفصیلی جمع­آوری آبهای سطحی منطقه ۷ شهرداری تهران شهرداری منطقه ۷ تهران
۱۳ انجام مطالعات مرحله دوم و خدمات مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های جمع آوری آبهای سطحی در محدوده شهرداری منطقه ۲۱ تهران سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۲۱)
۱۴ مدلسازی شبکه توزیع محدوده مخزن شماره ۷۵ شرکت آب و فاضلاب منطقه ۱ شهرداری تهران شرکت آب و فاضلاب منطقه یک تهران (شمیران)
۱۵ نقشه برداری محدوده عرصه های جنگلکاری در محدوده منطقه ۲۱ سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۱۶ مطالعات مراحل اول و دوم طرح جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان آبکوه فرمانیه واقع در شهر تهران (محدوده شهرداری منطقه ۱) سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
۱۷ مطالعات مرحله اول تأمین حرکت شرق به جنوب تقاطع بزرگراه شهید همت با بزرگراه شهید صیاد شیرازی در شهر تهران سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
۱۸ بازنگری مطالعات مرحله دوم و همچنین خدمات مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های تونل جمع آوری آبهای سطحی ده نارمک و علم و صنعت واقع در شهر تهران (محدوده شهرداری  منطقه ۴) معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران (شرکت خاکریز آب)
۱۹ بازنگری مطالعات مرحله دوم و خدمات مرحله سوم جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهرک سجادیه با استفاده از متدولوژی آتلانتیس واقع در محدوده شهرداری منطقه ۱۵ تهران معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران(شرکت خاکریز آب)
۲۰ خدمات مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های تأمین آب آشامیدنی روستایی خرم آباد آب و فاضلاب روستایی استان لرستان
۲۱  مطالعات مرحله اول بهسازی کانال آبخروار شهرداری بهبهان
۲۲ خدمات تهیه اسناد مناقصه  همچنین خدمات برگزاری مناقصه پروژه جمع­آوری آبهای سطحی ناحیه ۱ منطقه ۲۱ تهران به روش EPC معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران(شرکت خاکریز آب)
۲۳ تهیه مطالعات و طراحی مرحله دوم پروژه بهسازی و ساماندهی کانال آبخروار بهبهان شهرداری بهبهان
۲۴ مطالعات مرحله دوم ساماندهی سرشاخه های تونل ۱۷ شهریور در خیابان پیروزی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
۲۵ مطالعات مرحله اول جمع آوری وهدایت آبهای سطحی حوزه آبریز تونل فرمانیه سازمان مشاور فنی مهندسی شهر تهران
۲۶ مطالعات مفهومی-مقدماتی کنترل سیلاب حوزه های بالا دست محدوده شهرداری منطقه ۲۲ تهران سازمان مشاور فنی مهندسی شهر تهران
۲۷ خدمات مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سفید دشت شرکت شهرک های صنعتی استان چهار محال و بختیاری
۲۸ خدمات مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی دلیجان شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی
۲۹ مطالعه و طراحی فاز ۲ تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی زاویه شرکت­ شهرک های صنعتی استان مرکزی
۳۰ طراحی و نظارت تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آراسنج شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین
۳۱ نظارت کارگاهی و عالیه بر جمع ­آوری آبهای سطحی خیابان دماوند شهرداری منطقه ۷ تهران
۳۲ مطالعات مرحله اول و دوم و همچنین خدمات مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی ساماندهی نهر حیدری و احداث آشغالگیر کانال دولتخواه و جمع آوری آبهای سطحی زیرگذر جاده ساوه واقع در شهر تهران (محدوده شهرداری منطقه ۱۹) معاونت فنی و عمرانی شهرداری­ تهران (شرکت خاکریز آب)
۳۳ خدمات مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی پروژه تونل جمع آوری آبهای سطحی خیابان آردستاره و لوله گذاری بتنی خیابانهای مبارک  آبادی و مذهب شناس از سرشاخه های تونل بهمنیار واقع در شهر تهران( محدوده شهرداری منطقه ۱۶) معاونت فنی و عمرانی شهرداری ­تهران (شرکت خاکریز آب)
۳۴ خدمات مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی پروژه لوله گذاری خیابان دردشت و بازسازی کانال جاجرود واقع در شهر تهران (محدوده شهرداری منطقه ۸) معاونت فنی و عمرانی شهرداری­تهران(شرکت خاکریز آب)
۳۵ مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری و هدایت آبهای سطحی محدوده خیابان ولیعصر حدفاصل بزرگراه چمران تا خیابان براداران شریفی در شهر تهران معاونت فنی و عمرانی شهرداری­ تهران (شرکت خاکریز آب)
۳۶ نظارت کارگاهی و عالیه بر جمع­ آوری آبهای سطحی خیابان سبلان واقع در تقاطع بزرگراه امام علی (ع) سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
۳۷ تهیه طرح های موضعی جمع ­آوری و هدایت آبهای سطحی بزرگراه امام علی (ع) در تقاطع با محورهای دماوند، پیروزی و شهید محلاتی سازمان مشاور فنی مهندسی شهر تهران
۳۸ تدوین ضوابط و معیارهای فنی طراحی، اجرا و نگهداری روش‌های نوین جمع‌آوری و مدیریت رواناب‌های سطحی شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
۳۹ خدمات مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی پروژه تونل جمع آوری آبهای سطحی قطعه۱ دولتخواه(جاده ساوه) واقع در شهر تهران ( محدوده شهرداری منطقه ۱۸) معاونت فنی و عمرانی شهرداری  تهران(شرکت خاکریز آب)
۴۰ خدمات مطالعات تکمیلی مرحله دوم و همچنین خدمات مرحله سوم پلهای مسیل غیاثوند (پل­های خیابان مریم، خیابان مازیار، خیابان شهید عابدینی) معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران(شرکت خاکریز آب)
۴۱ خدمات مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی پروژه لوله گذاری قطعه۲ خیابان شهید آیت واقع در شهر تهران (محدوده شهرداری منطقه۸) معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران(شرکت خاکریز آب)
۴۲ زهکشی محدوده کانال زرگنده واقع در شهرداری منطقه ۳ تهران معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران(شرکت خاکریز آب)
۴۳ مطالعات و طراحی جمع آوری آبهای سطحی ورامین شهرداری ورامین
۴۴ مطالعات و طراحی زهکشی محدوده شمالی فاز ۱۹ پالایشگاه پارس جنوبی شرکت ره گستر نفت
۴۵ مطالعات مرحله اول و دوم و انجام عملیات ژئوتکنیک خط انتقال پساب از تصفیه خانه جنوب تهران به آبخوان دشت ورامین شرکت مهندسی و توسعه آب ورامین محمدیان
۴۶ نظارت کارگاهی و عالیه بر جمع­آوری آبهای سطحی خیابان پیروزی شهرداری منطقه ۱۳ تهران
۴۷ انجام خدمات مشاوره فنی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
۴۸ نظارت کارگاهی و عالیه بر جمع آوری آبهای سطحی خیابان کرمان شهرداری منطقه ۸
۴۹ نظارت کارگاهی و عالیه بر جمع­آوری و هدایت آبهای خیابان پیروزی تونل ۱۷ شهریور از سرشاخه­های کانال اصفهانک شرکت خاکریز آب (وابسته به شهرداری تهران)
۵۰ نظارت کارگاهی و عالیه بر جمع­آوری آبهای سطحی خیابان پیروزی واقع در تقاطع بزرگراه امام علی (ع) سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
۵۱ مطالعات فاز دوم شبکه هدایت و جمع آوری آبهای سطحی محدوده تهرانسر شهرداری منطقه ۲۱
۵۲ نظارت کارگاهی و عالیه بر جمع­آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان­های خاوران و انورزاده شرکت خاکریز آب (وابسته به شهرداری تهران)
۵۳ خدمات مطالعات مرحله اول و  دوم استحصال آب صنعتی و فضای سبز از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی کوهرنگ شرکت شهرک های صنعتی استان چهار محال و بختیاری
۵۴ انجام خدمات طراحی،نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه­ های سازمان میادین میوه و تره بار در پهنه اول سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده ­های کشاورزی شهرداری تهران
۵۵ بازنگری نقشه های مجتمع های پردیس و ستایش بنیاد تعاون ناجا
۵۶ ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه (فاز ۳) در احداث بازارهای میوه و تره­بار پایداری، شهرآرا، قیطریه و امیرکبیر سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده­های کشاورزی شهرداری تهران
۵۷ خدمات مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی پروژه ساختمان فن آوری و کسب و کار شهرک صنعتی اراک شرکت ­شهرک های صنعتی استان مرکزی
۵۸ خدمات مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های عمرانی در محدوده شهرداری منطقه۲۱ تهران سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران(شهرداری منطقه ۲۱)
۵۹ ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه (فاز ۳) در احداث بازارهای میوه و تره­بار گروه دوم سازمان میادین میوه و تره بار وفرآورده­های کشاورزی شهرداری تهران
۶۰ ارائه خدمات طراحی مرحله اول و دوم معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی مسجد سید الشهدا سازمان میادین میوه و تره بار وفرآورده­ های کشاورزی شهرداری تهران
۶۱ انجام خدمات مرحله سوم نظارت کارگاهی و عالیه پروژه پردیس و ستایش خرم­آباد بنیاد تعاون ناجا
۶۲ خدمات مطالعات و طراحی سوئیتهای اقامتی تصفیه خانه هفتم آب تهران شرکت آب و فاضلاب استان تهران
۶۳ انجام مطالعات فاز صفر و یک میدان ولایت شهرداری بابل
۶۴ خدمات فنی و مهندسی طرح تونل کابل ۱۳۲ کیلوولت تغذیه پست باغ ملی از پست کوهسنگی شرکت برق منطقه­ای خراسان
۶۵ مطالعات طرح جمع آوری آبهای سطحی شمال بزرگراه شهید خرازی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *