شهریور ۱۳۹۴

شرح خدمات نظارت کارگاهی

۴ام شهریور, ۱۳۹۴ - در این بحث به ارائه شرح خدمات نظارت عالیه می پردازیم که می تواند مورد استفاده مشاوران و کارفرمایان و پیمانکاران محترم قرار گیرد. شرح خدمات نظارت کارگاهی خدمات برنامه ریزی ، تعیین روش اجرای کار ، کنترل پیشرفت کار بررسی کارگاهی برنامه تفصیلی پیمانکاران در چارچوب برنامه زمانی کلی و ارائه گزارش ...

شرح خدمات نظارت عالیه

۴ام شهریور, ۱۳۹۴ - در این بحث به ارائه شرح خدمات نظارت عالیه می پردازیم که می تواند مورد استفاده مشاوران و کارفرمایان محترم قرار گیرد.   شرح خدمات نظارت عالیه خدمات برنامه ریزی ، تعیین روش اجرای کار ، کنترل پیشرفت کار 1- بازبینی و اظهار نظر در مورد نحوه تفکیک طرح به پروژه ها و فعالیت ...

مفهوم رفتار اخلاقی در سازمان ها

۲۷ام مرداد, ۱۳۹۴ - مروری بر مفهوم رفتار اخلاقی در سازمان ها مولف: حمید مظاهری راد چکیده: امروزه، سازمانها به صورت فزاینده ای خود را درگیر مسئله ای می بینند که آن را معمای اخلاقی می نامند، یعنی اوضاع وشرایطی که باید یک بار دیگر کارهای خلاف و کارهای درست را تعریف کرد، زیرا مرز بین ...